REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Jméno *

Příjmení *

Datum narození *

  Ve formátu RRRR-MM-DD (Př. 2002-12-30)

Pohlaví

  Muž  Žena

Email *

Telefon *

Heslo *

Heslo znovu *

 * Souhlasím se zpracováním svých výše uvedených osobních údajů v souladu s právními předpisy, především zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), pro účely pořádání závodů (především evidence přihlásených osob a zpracování startovních listin).

 * - Všechny položky takto označené je nutné vyplnit.

Události